نظام عرضه و تقاضا

ارزیابی نظام عرضه و تقاضای ۲۰ رشته تحصیلی دانشگاهی در دستور کار "ستفا"

معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان (ستفا) جهاد دانشگاهی گفت: آسیب‌شناسی و شناسایی فرصت‌ها و زمینه‎های اشتغال و کارآفرینی در ۲۰ رشته تحصیلی دانشگاهی را در دستور کار داریم.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار