نظریه اساسی مدارهای الکتریکی

انتشار ترجمه کتاب «نظریه اساسی مدارهای الکتریکی (2)» از سوی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان واحد ایلخچی

هفتمین کتاب اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی با همکاری دو انتشارات معتبر کشور و با حمایت IEEE خبر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار