نقشه سرایدار برای دستبرد

نقشه سرایدار برای دستبرد به خانه تاجر سرشناس

سرایدار خانه تاجر سرشناس که نقشه دستبرد به منزل او را طراحی کرده بود، در بازجویی‌های پلیسی به جرمش اعتراف کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار