نماینده مردم آزادگان در مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم آزادگان در مجلس شورای اسلامی:

سازمان محیط زیست به جای احیا در حال تخریب هورالعظیم است/ نابودی هورالعظیم با ورود پساب کشاورزی و زهاب نیشکر

نماینده مردم آزادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ورود پساب‌های کشاورزی و زهاب‌های نیشکر در حال نابودی هورالعظیم است نه احیای آن گفت: ابتکار و همکارانش در چنین شرایطی چگونه از احیا حرف می زنند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار