نورالدین کریمی

مسئول برگزاری سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات؛

فیزیوتراپی می تواند از هزینه های سنگین درمان آسیب های اسکلتی جلوگیری کند

دبیر علمی هجدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات، گفت: درمان های غیرتهاجمی می تواند از هزینه های سنگین آسیب های اسکلتی عضلانی که موجب بروز معلولیت می شود، جلوگیری کند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار