هانوا

اغلب پرنسل نفتکش حادثه دیده ایرانی هستند

نفتکش حادثه دیده متعلق به شرکت ملی نفتکش و محوله آن نیز متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار