همانچی

اینترنت برخی از دانشگاه‌‌‌‌‌‌های بزرگ کشور وصل شد

اینترنت برخی از دانشگاه های بزرگ در تهران و شهرستان ها از ظهر دیروز وصل شده است و سایر دانشگاه ها نیز به تدریج به اینترنت دسترسی پیدا می کنند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار