همایش بین‌المللی پزشکی آکادمیک ایران

دبیر علمی همایش بین‌المللی پزشکی آکادمیک ایران:

ارتباط مالی بین پزشک و بیمار بزرگترین مانع بهبود خدمات سلامت در کشور

دبیر علمی همایش بین‌المللی پزشکی آکادمیک ایران گفت: تا زمانی که ارتباط مالی میان پزشک و بیمار و جود دارد و پزشک بر اساس تعداد میزان خدماتی که ارائه می دهد پول دریافت می کند امکان بهبود کمی و کیفی طرح تحول سلامت دور از ذهن است. از طرف دیگر بر اساس نظر خواهی که ما انجام داده ایم اگر پزشکان پایه کمی دارند و راهی جز کارکردن بیشتر و دیدن بیمار بیشتر برای افزایش درآمدشان ندارند.  

ورود رایگان دانشجویان و اعضای هیات علمی در همایش بین‌المللی پزشکی آکادمیک ایران

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در جلسه هماهنگی همایش بین المللی پزشکی آکادمیک ایران گفت: همه دانشجویان پزشکی و اعضای هیات علمی علوم پزشکی میتوانند بصورت رایگان در این همایش شرکت کرده

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار