هند الصوفی

نگاهی به یادداشت ها ومقالات تحلیلی رسانه های عرب زبان

روزنامه های عرب زبان ، امروز در شماره های منتشر شده خود به بررسی مسائل مهم منطقه ای و بین المللی پرداخته اند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار