هندوگرایی

معرفی کتاب «جریان هندوتوا»

کتاب «جریان هندوتوا» تحت عنوان انگلیسی« Hindutva» در 200 صفحه منتشر شد که نگارنده در آن دیدگاه های چهار متفکر را که هدف مشترک همه‌ی آنها، سازمان دهی اصولی یک هویت هندو در خدمت ملی گرایی هندی باشد، را به بحث می گذارد در ادامه به شرح بیشتر راجب این کتاب می پردازیم.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار