هیئت قضات دادگاه کیفری استان تهران

قطع دست؛ مجازات سارقان پایتخت

سارقان خانه‌های مسکونی تهران از سوی هیئت قضات دادگاه کیفری استان تهران به قطع دست و حبس محکوم شدند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار