هیات عالی اندیشه ورز دانشگاه آزاد

معاون علوم انسانی و هنر خبر داد؛

تشکیل هیات عالی اندیشه‌ورز در حوزه علوم انسانی و هنر در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در آینده ای نزدیک در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، هیات عالی اندیشه ورز با حضور استادان حوزه  علوم انسانی و هنر جهت نیازسنجی وحل مسئله هر منطقه تشکیل می شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار