واحد میمه

طی حکمی از سوی دکتر رهبر:

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه منصوب شد

دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی دکتر سید ناصر حجازی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه منصوب کرد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه :

سهم قابل توجه دانشگاه در کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش فرهنگ در جامعه

معاون فرهنگی و دانشجویی داشگاه آزاد اسلامی واحد میمه گفت: بیش از 600 نفر از دانشجویان در کارگاه های آموزشی شناسایی مواد مخدر شرکت خواهند کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار