واسط های مغز و رایانه

توسط محققان کشور؛

سیستم تایپ با حرکات چشم‌ ساخته شد

محققان کشورمان موفق به ساخت سیستمی شدند که در آن افرادی با ناتوانی حرکتی وگفتاری با حرکات چشم خود امکان تایپ برایشان فراهم است.

نسل پرکاربرد واسط رایانه‌ای خوانشگر مغز در ایران ساخته می‌شود

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از اجرای طرحی برای ساخت دستگاه واسط مغز و رایانه در کشور با حمایت ستاد خبر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار