وزیر اسبق آموزش‌وپرورش

پیامدهای حذف معاونت ابتدایی از آموزش‌وپرورش

وزیر اسبق آموزش‌وپرورش معتقد است که ادغام دو معاونت آموزش ابتدایی و آموزش متوسطه و تشکیل یک معاونت، با کیفیت بخشی به دوره ابتدایی و توجه ویژه به آن در تناقض است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار