وضعیت بیمارستان ضیائیان

120 دقیقه بازدید تعزیرات از بیمارستان ضیائیان

تیم بازدید مشترک تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه بررسی وضعیت بیمارستان‌های این استان، به بیمارستان ضیائیان رفت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار