ویدا طوفان

خدمت به مردم بزرگترین توفیق خیریه هاست/راه اندازی بخش شیمی درمانی  و پیوند مغز استخوان کودکان بیمارستان مفید

مدیر یکی از موسسات خیریه گفت: بیمارستان امام خمینی یک بیمارستان کشوری است و افراد تحت پوشش خیریه دانش بستر خرد  اغلب بچه های بی سرپرست هستند که از مناطق محروم کشور  به بیمارستان مراجعه می کنند و موسسه همه هزینه درمان آنها را پرداخت می کند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار