پارک سلامت سالمندی

آیین افتتاح پارک سلامت سالمندی نیشابور با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: دانشکده علوم پزشکی نیشابور یک دانشکده جوان هشت ساله است و در طول این مدت توانسته است به لحاظ علمی ارتقا پیدا کند و به سرعت در حال پیشرفت است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار