پاستوریزاسیون

در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی؛

پاستوریزاسیون شیرخام با فناوری نانو ممکن شد

با تلاش محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی امکان پاستوریزاسیون سرد شیر خام با سامانه نانوکویتاسیون فراهم شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار