پایداری جوی و آلودگی هوا

هوای پایتخت سالم شد/شاخص 91

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 91 قرار گرفته و هوای پایتخت سالم است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار