پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران

سیاست اصلی در حوزه دارو «حمایت از تولید داخلی» است

وزیر بهداشت گفت: سیاست اصلی ما در وزارت بهداشت در حوزه دارو، حمایت از تولید داخلی است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار