پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی

عضو هیئت علمی پژوهشکده معتمد مطرح کرد؛

لزوم انجام غربالگری سرطان پستان

عضو هیئت علمی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی بر لزوم انجام غربالگری سرطان پستان با روش‌های تشخیصی تاکید کرد.

ایجاد کرسی پژوهشی "پزشکی شخصی" پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی با دانشگاه برکلی آمریکا

گروه پژوهشی ژنتیک در سرطان پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی با همکاری دانشگاه شریف و دانشگاه برکلی آمریکا، کرسی پژوهشی با عنوان "پزشکی شخصی" ایجاد کردند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار