پیام بازرگانی

خلق پیام بازرگانی برای تبلیغ کالای ایران ساخت چه مسیری طی می‌کند

تمجیدی مدرس ، کارگاه آموزشی الگوها، تکنیک های بصری روش های اقناعی در تبلیغات تلویزیونی، گفت: در حال حاضر تبلیغات تلویزیونی ساختارمند شده اند البته تکنیک های بصری متعددی وجود دارد که با دقت در آنها می توان از ضعف هایی که در تبلیغات وجود دارد جلوگیری کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار