پیام رسان مکانیکی

گامی جدید به سمت درمان های جایگزین در دیابت نوع یک

محققین سیگنال هایی را کشف کرده اند که سرنوشت سلول های نابالغ پانکراسی را تعیین می کنند. به نظر می رسد که این سلول های پانکراسی بسیار متحرک بوده و سرنوشت آن ها شدیدا تحت تاثیر محیط بینابینی آن ها قرار دارد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار