پیر ویلا

واحد علوم و تحقیقات میزبان نمایندگانی از دانشگاه ژنو سوئیس

هیاتی از دانشگاه ژنو سوئیس ضمن گفت و گو با دکتر مجید عباسپور رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات از بخش های علمی و تحقیقاتی این واحد بازدید کردند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار