چارتارگرافی

در فرهنگسرای ابن‌سینا

نمایشگاه آثار تایپوگرافی خط کوفی با عنوان «چارتارگرافی» دایر شد

چهارمین نمایشگاه تایپوگرافی خط کوفی بنایی اثر سیاوش نوشی با عنوان «چارتارگرافی» دایر شده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار