چالش‌های سازمانی

دکتر ابطحی تأکید کرد

پیشگیری از وقوع چالش‌های سازمانی با تقویت روابط‌ عمومی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران بر نقش روابط عمومی در پیشگیری از وقوع چالش‌های سازمانی تأکید کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار