چهارراه مولوی

وضعیت چهارراه مولوی به حالت عادی بازگشت/آب شستگی دلیل نشست زمین

به دنبال ایجاد تغییرات سطحی معبر واقع در محدوده چهارراه مولوی ساعت 7:30 دقیقه امروز صبح-شنبه 24 مهرماه- به منظور اطمینان از وضعیت ایمنی نسبت به انسداد مسیر و شناسایی عامل تغییر اقدام شد.

فرونشست زمین در چهار راه مولوی/ آتش نشانی محل را ایمن سازی کرد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع یک مورد فرونشست سطحی در محدوده چهارراه مولوی خبر داد و گفت: محل فرونشست توسط آتش نشانان ایمن سازی شده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار