کتابخانه و اسناد علمی دانشگاه آزاد

در راستای چابک سازی ستاد مرکزی دانشگاه آزاد؛

حوزه اسناد علمی و امور کتابخانه‌ها به کتابخانه دکتر حبیبی واحد علوم و تحقیقات منتقل شد

حوزه اسناد علمی و امور کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی در راستای چابک سازی ستاد مرکزی و پیرو مصوبه هیأت رئیسه به کتابخانه دکتر حبیبی واحد علوم و تحقیقات منتقل شد.

گردآوری یک میلیون و 300 هزار کتاب بصورت آفلاین در کتابخانه مرکزی واحد علوم و تحقیقات

رئیس واحد علوم و تحقیقات گفت: در طول یک سالی که از راه اندازی کتابخانه و مرکز اسناد علمی دکتر حسن حبیبی در واحد علوم و تحقیقات می گذرد، بالغ بر 161800 عنوان کتاب فارسی و لاتین، یک میلیون و سیصد هزار کتاب بصورت آفلاین و بیش از 15 میلیون و پانصد هزار عنوان مقاله گردآوری شده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار