کنگره بین المللی دانش آموزی

با همراهی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

کنگره بین‌المللی دانش آموزی زیست پزشکی دی ماه برگزار می‌شود

کنگره بین المللی دانش آموزی زیست پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه رویان دی ماه ۱۳۹۷ برگزار می‌شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار