کیوان عاصم

رسولی عنوان کرد؛

تشکل‌های دانشجویی محرکه فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل تشکل‌های دانشجویی را محرکه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانست.

کیوان عاصم:

اعتماد به جوانان باعث توسعه کشور می شود

دبیر مجمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل توسعه کشور را در گرو اعتماد به جوانان دانست.

دبیرکل مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی:

رفتارآمریکا در تضاد با حقوق بشر است

دبیرکل مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رفتار آمریکا اعمال تحریم های جدید علیه ایران را در تضاد با حقوق بشر دانست.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار