کیومرث یزدان پناه درو

مزدک و مزه های خوب گزارشگری

در کشاکش پر هیاهوی فوتبال و هیجان جهانی این ورزش سوپر محبوب، نکات جالب توجهی نیز وجود دارد که بد نیست در دل این هیاهوی بزرگ جهانی به آنها نیز پرداخته شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار