گذشت از قصاص یک جوان در پی درخواست‌های مردمی

4 ساعت مانده به اعدام پدرمقتول از قصاص گذشت /گذشت از قصاص یک جوان در پی درخواست‌های مردمی

 جوانی که با حضور صدها نفر از اهالی یک روستا در روز اجرای حکم قصاصش به طور موقت از قصاص نجات پیدا کرده بود، چهار ساعت مانده به پایان مهلتی که اولیای ‌دم داده بودند و در روز اجرای حکم از سوی پدر مقتول بعد از ١٠ سال بخشیده شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار