گروه‌های حساس

هوای تهران در 21 مردادسالم است/دمای ۳۷ درجه‌ای هوا در پایتخت

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۹ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

ادامه آلودگی هوای تهران در 20 مرداد/افزایش غلظت ازن

شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۰۶ قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بود.

هوای تهران فعلا سالم است/ آلودگی هوا درشبانه‌روز گذشته در تهران

شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۱۳ قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بود.

افزایش غلظت ازن /تداوم آلودگی هوای تهران در24 ساعت گذشته

شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۱۷ قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بود.

آلودگی هوا تهران در۲۴ ساعت گذشته/افزایش غلظت ازن

شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۲۰ قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بود.

هوای تهران قابل سالم است/شاخص 62

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۲ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران سالم است.

هوای تهران سالم است/شاخص 69

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۹ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران سالم است.

هوای تهران در 11 مرداد ماه سالم است

شاخص کیفیت هوا طی شبانه‌روز گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۲۹ قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بود.

هوای تهران سالم است؛شاخص 81/دمای ۳۸‌ درجه‌ای هوای پایتخت

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۱ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

افزایش غلظت ازن در پایتخت/هوای تهران در مرز آلودگی

شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۹۷ قرار گرفته است و هوای پایتخت در مرز آلودگی قرار دارد.

آلودگی هوای تهران ادامه دارد/ افزایش غلظت ازن

شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۰۲ قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم بود.

تهران در ۴ ماه نخست امسال فقط ۱۵ روز هوای پاک داشت/افزایش غلظت ازن

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پایتخت در ۴ ماه نخست امسال ۱۵ روز هوای پاک، ۸۳ روز هوای قابل قبول، ۲۵ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

آلودگی هوای تهران ادامه دارد/ افزایش غلظت ازن

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۴۲ قرار داشت و هوای برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم بود.

هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفت/افزایش غلظت ازن

شاخص کیفیت هوا در شبانه‌روز گذشته به دلیل افزایش غلظت ازن به طور میانگین بر روی عدد ۱۶۱ قرار گرفت و هوای تهران برای همه افراد جامعه ناسالم بود.

افزایش غلظت ازن درتهران/پایتخت گرم‌تر شد

شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به دلیل افزایش غلظت ازن به طور میانگین بر روی عدد ۱۲۹ قرار گرفت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم بود.

هوای تهران همچنان آلوده است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۲۲ قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم بود.

هوای تهران سالم است/ شاخص 71

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پایتخت از ابتدای سال ۱۵ روزهوای پاک، ۸۲ روز هوای قابل قبول و ۱۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشته است.

هوای تهران در 23تیرماه سالم است/شاخص 66

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۶ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران سالم است.

آلودگی هوا در تهران ادامه دارد/افزایش غلظت ازن

شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۳۳ قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم بود.

هوای تهران آلوده است/شاخص 131

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۳۱ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

ادامه آلودگی هوا در تهران/گروه های حساس درخانه بمانند

شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۱۱ قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم بود.

هوای تهران همچنان آلوده است/افزایش غلظت آلاینده ازن

شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۱۰ قرار داشت و هوای تهران به دلیل افزایش غلظت آلاینده ازن همچنان آلوده بود.‌

آلودگی هوا در پایتخت ادامه دارد/ غلظت آلاینده ازن از ظهر امروز

شاخص کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۳۱ قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بود.‌

افزایش غلظت ازن در هوای پایتخت/ آلودگی هوا در تابستان داغ تهران

شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۰۹ قرار داشته و هوای تهران به دلیل افزایش غلظت ازن برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بوده است.

تهران گرم‌تر شد/ ادامه آلودگی هوای پایتخت

شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۳۳ قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه، آلوده بود‌ه است.

هوای امروز تهران به مرز آلودگی رسید/شاخص 94

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۴ است و هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد.

امروز هوای تهران آلوده می‌شود

در برخی ساعات امروز کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده می‌شود.

هوای تهران آلوده شد/شاخص101

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۱ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

هوای تهران آلوده است/شاخص119

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۱۹ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

هوای تهران آلوده است/گروه های حساس در خانه بمانند

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 128 قرار گرفته و هوای پایتخت برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار