گواهینامه نانو مقیاس

در سال گذشته محقق شد؛

صدور ۹۵ گواهینامه نانومقیاس و ۷۲ گواهینامه آزمایشی

براساس اطلاعات منتشر شده توسط واحد ارزیابی محصولات فناوری نانو، ۹۵ گواهینامه نانومقیاس و ۷۲ گواهینامه آزمایشی در سال ۱۳۹۸ صادر شده است.

همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها در واحد تهران شرق

به همت مرکز رشد نانو و انرژی های نو ، همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها   واحد تهران شرق برگزار شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار