گوش پاک کن

 استادیار شنوایی شناسی:

استفاده از گوش پاکن ممنوع/ گوش هایتان را دستکاری نکنید

 استادیار شنوایی شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه استفاده از گوش پاکن صدمات جدی به همراه دارد، گفت: بهداشت گوش در گرو دستکاری نکردن آن است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار