۱۷ اسفندماه ۹۶

زمان آزمون علوم پایه و پیش کارورزی پزشکی تغییر کرد

زمان آزمون علوم پایه و پیش کارورزی دانشجویان پزشکی نوبت اسفند ۹۶ تغییر کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار