Curiosity

مریخ نورد کنجکاوی خاک مریخ را جمع آوری می کند

مریخ نورد «کنجکاوی» متعلق به ناسا برای اثبات وجود آب روی سطح این سیاره در حال جمع آوری نمونه‌های خاک رس موجود است.

سلفی جدید از مریخ

یکی از کاوشگرهای ناسا قبل از ترک سطح مریخ تصویر سلفی جدیدی از سطح این سیاره گرفته است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار