Wood Ants

مورچه‌های چوب دارای مغز با حافظه نامتقارن هستند

مورچه‌های چوب دارای حافظه‌های کوتاه و طولانی‌مدت در سمت‌های مختلف مغز خود هستند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار